Hướng dẫn dò chương trình đầu thu VTC HD02 thu gói kênh mới của vệ tinh VINASAT1

2:08 - 10/02/2012

huong dan cai bang tay HD02-1huong dan cai bang tay HD02-2huong dan cai bang tay HD02-3huong dan cai bang tay HD02-4huong dan cai bang tay HD02-5 

VTC

Tin tức khác